KRAFTFULLA MOTORER

Scaniamotorerna är kända för sin bränsleeffektivitet. Vår nya generation lastbilar tar vårt rykte ett steg längre. Förbättrade insprutare och förbränningsrum och den nya bakaxelutväxlingen bidrar tillsammans till att motorvarvtalet minskar och att bränsleförbrukningen sänks med 3 %.

KYLEFFEKTIVITET

Motorstyrsystemet styr kylfläkten så att den endast aktiveras vid behov för att spara bränsle och sänka bullernivåerna.

SMART KONSTRUKTION

Med motortransmissionen på baksidan av motorn roterar vevaxeln jämnare så att slitaget minskar och driftekonomin förbättras.

Förbättrad teknik

Ett nytt förbränningsrum, ett förbättrat kylsystem och en termostat i oljesystemet bidrar till att bränsleförbrukningen minskar med upp till 3 %.