Serviceavtal

Serviceavtal finns i flera olika nivåer och grundtanken är enkel. Vi tar hand om underhållet, du koncentrerar dig på transportverksamheten.

Underhållsavtal

Skräddarsydd underhållsplanering för ditt fordon. Med ett fast pris per kilometer får du kontroll över kostnaderna. Fordonet sköts enligt Scanias rekommendationer och riktlinjer, vilket ger ökat andrahandsvärde.

Drivlineavtal

Drivlineavtalet täcker skador på drivlinan under 3 till 5 år upp till 120 000 mil, beroende på drifttyp. I drivlineavtalet igår underhåll för hela avtalsperioden.

Grönt Kort-avtal

Med en fast kostnad för underhåll och reparationer slipper du obehagliga överraskningar. Villkoren är desamma, oavsett var i Sverige fordonet repareras. Kostnadsuppföljning sker via saldobesked. Kostnader för jour, utryckning och bärgning via Scania Assistance ingår.

Scania Max24

Scania garanterar att fordonet vid ett oplanerat driftstopp återställs i körklart skick inom 24 timmar. Om fordonet inte kan brukas inom 24 timmar får ägaren ersättning per efterföljande dygn. Max 24 ingår i Scania Underhållsavtal, Drivlineavtal och Grönt Kortavtal.

Underhållsavtal

Drivlineavtal

Grönt Kort-avtal

Planerat underhåll

X

X

X

Smörjning chassi

X

X

X

Reparationer drivlina

X

X
Reparationer chassi

X

Kan kompletteras med underhåll
påbyggnation

X

X

X

Kan kompletteras med reperation
påbyggnation

X

Kan tecknas för:

Alla

Nya fordon

Upp till 18 mån

Avtalslängd

1 år –

3-5 år

3-7 år

Förlängning

X

Upp till 5 år

Upp till 7 år

Scania Max24

X

X

X

Egenavgift vid reparation eller bärgning

X